Verksamhetsidéer

Startup och Business-änglar

Har du en affärsidé som du vill förverkliga? Behöver du mer utrymme men vet inte om du vågar investera?

Vi kan eventuellt vara den partner du behöver! Om din affärsidé låter intressant, kan vi t.ex. investera i ditt företag genom gratis hyra i utbyte mot delägarskap.

Tag gärna kontakt.