Oy Svartå Bruk Ab

Tehdaskiinteistö luonnonkauniissa Mustiossa

Oy Svartå Bruk Ab omistaa Mustion ruukissa olevan tehdaskiinteistön. Mustion ruukissa on ollut teollista toimintaa Kustaa Vaasan ajoista lähtien ja nyt tilaa on vuokrattavana tämän teollisen perinteen jatkamiseksi.
Mustion ruukki on vanhin Suomen ruukeista ja tehdasrakennus sijaitsee ruukin ytimessä Mustion Linnan naapurissa. Mustion Linnassa toimii korkeatasoinen ravintola ja siellä on myös hotellitason majoitustiloja, jotka antavat asiakasvierailujen yhteydessä lisäarvoa yrityksenne markkinointiin.

Tuotantotilaa
Toimintatilaa
Varastotilaa

Vuokrattava teollisuus- ja konttoritila sijaitsee Mustion Ruukissa läntisellä Uudellamaalla. Etäisyys Helsinkiin on noin 80 km ja Turkuun 110 km. Mustion ruukin alue on kaksikielistä, suomenruotsalaista aluetta ja osa Karjaata. Työvoima-alue on perinteisesti ulottunut Saloon, Lohjalle, Inkooseen, Karjaalle ja Tammisaareen.

Nykyinen vuokralaisemme on muuttanut omiin tiloihin ja haemme uutta vuokralaista tai vuokralaisia. Tilat sopivat monenlaiseen teolliseen toimintaan ja viimeksi niissä on ollut ohutlevyteollisuutta. Tehtaan kokonaispinta-ala on noin 7 500 m² ja kahdessa kerroksessa olevan konttorin noin 800 m². Tehdasalueeseen liittyy myös erillinen tiilirakenteinen, korkea 170 m² tila, joka on alun perin rakennettu puuhiomon kuorimoksi ja on kohtuudella muutettavissa monenlaiseen toimintaan. Tien toisella puolen on vielä kylmävarastotilaa ja navetta, josta osa on toiminut mm. varastona.
Tehdas sijaitsee Mustionjoen partaalla ja jos toiminta tarvitsee esim. jäähdytystä on se helppo toteuttaa Mustion joen vedellä.
Tehtaan aiemman toiminnan perusteella tuotantotiloille on olemassa luvat normaaliin teolliseen toimintaan, mukaan lukien ympäristöluvat. Mikäli vuokralaisen tuotanto vaatii muita toimintaan liittyviä lupia on yhtiöllämme hyvät suhteet paikallisviranomaisiin ja voimme auttaa lupaprosessien läpiviennissä.
Tehtaan vanhin tiilimuurattu osa on alun perin tehty puuhiomoksi ja sinne voisi ajatella myös jonkinlaista vapa-ajan- tai palveluliiketoimintaa. Oy Svartå Bruk Ab on aiemmin myös itse harjoittanut teollista toimintaa ja tältä pohjalta on mahdollista ajatella osallistumista johonkin mielenkiintoiseen toimintaan sijoittamalla siihen esim. vuokratulot joltakin ajanjaksolta.
Teollisuustilan pinta-ala on noin 7 500 m² ja konttorin noin 800 m². Konttoritilat ovat kahdessa kerroksessa. Lisäksi kiinteistöön kuuluu sosiaalitila- / ruokalarakennus.
Sosiaalitilat riittävät runsaalle sadan hengen henkilökunnalle. Konttorin työpisteet on kaapeloitu dataverkkoon, joka kattaa myös suurelta osin tehdasaluetta.
Jos kokonaispinta-ala on liian suuri tarpeisiisi, voi tiloja tilanteen mukaan vuokrata myös pienempinä kokonaisuuksina. Teollisuustila jakautuu toisiinsa liitettyihin rakennuksiin, joista voidaan tarvittaessa erottaa pienempiä erillisiä tiloja. Muutama vaihtoehtoinen ratkaisu on esitetty piirustuksissa.