Svartå Bruk Ab

Fabriksfastighet i hjärtat av Svartå

Oy Svartå Bruk Ab äger en fabriksfastighet i Svartå. Vi hyr nu ut helheten eller delar av den till en eller flera driftiga företagare! På orten har det funnits industriell verksamhet sedan kung Gustav Vasas tid – kom och för den industriella 400-hundraåriga brukstraditionen vidare.

Produktionsutrymmen
Verksamhetsutrymmen
Lagerutrymmen

Den lediga fabriksfastigheten är belägen i Svartå bruk, i västra Nyland. Helsingfors ligger 80 km öster om Svartå och Åbo 110 km västerut. Området är tvåspråkigt och hör till svenskfinland. Arbetskraftsområdet har traditionellt sträckt sig till Salo, Lojo, Ingå, Karis och Ekenäs. 

Vår tidigare hyresgäst har flyttat till egna utrymmen, och nu söker vi efter en ny/nya gäster till våra verksamhetsutrymmen. De lediga utrymmena lämpar sig för en mångsidig industriverksamhet, nu senast tunnplåtsbearbetning. Fabriksutrymmena omfattar 7 500 m² , och kontoret som är i två plan ca 800 m². Till fabriksområdet hör även en skild byggnad i tegel på 170 m². Fabriksområdet genomkorsas av en väg på vars andra sida finns ytterligare kalla lagerutrymmen samt en stor ladugård, som delvis har fungerat som lager.

I fastigheten finns också socialutrymmen/matsal med kök. Socialutrymmena räcker till för drygt hundra personer. Alla arbetspunkter på kontoret är kopplade till ett datanät, som också omfattar en stor del av fabriken.

Fabriken ligger invid Svartån, så en eventuell nedkylning kan enkelt lösas med vatten från ån.

På grund av fabrikens tidigare verksamhet, finns färdiga lov för normal industriell verksamhet inklusive behövliga miljölov. Ifall av att hyresgästens produktion behöver andra, till verksamheten direkt behövliga lov, har vårt bolag goda relationer till de lokala myndigheterna, så vi kan hjälpa till vid genomförandet av en ansökningsprosess.

I fabrikens äldsta del, den tegelmurade byggnadsdelen, kan man också tänka sig något slag av fritidsverksamhet eller -service. Oy Svartå Bruk Ab har själv idkat produktionsverksamhet, därför kan det även övervägas, att bolaget kunde deltaga i någon intressant aktivitet, t.ex. genom att investera med hyresinkomsterna för en viss tid.

Ifall totalarealen är för stort för behovet, kan även mindre enheter diskuteras. Hallarna kan separeras till skilda enheter. Några alternativ demonstreras i ritningarna.

Svartå bruk är det äldsta bruksområdet i Finland, och fabriken är belägen i kärnan av Svartå, som granne till Svartå Slott. Slottet idkar hotell- och restaurangsverksamhet av klass. Detta kan ge mervärde vid marknadsföringssatsningar.